RIP

Berta,Bilma y Lua

Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos
meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a
estrela que brila,
i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o
marmurio do río
i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me
abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras

 

        Rosalia De Castro